Site announcements

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2563

 
ผู้ดูแลระบบ
ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2563
by อิทธิพล โสมณวัตร - Tuesday, 7 July 2020, 4:40 PM
 

ยินดีต้อนรับ นักศึกษา ทั้งในระดับชั้น ปวช.และ ปวส  ผมอาจารย์ อิทธิพล โสมณวัตร หรือ อ.อั๋น เป็นผู้ดูแลระบบ ติดปัญหาส่วนไหน เกี่ยวกับระบบสอบถามผมได้นะครับ

หรือติดปัญหา เกี่ยวกับ คะแนนหรือ การเรียน สอบถาม อาจารย์ประจำรายวิชาได้น่ะครับ

ฝากประชาสัมพันธ์ไปหาเพื่อนที่สมัครเรียนให้เข้าเรียนด้วยนะครับ ยังไม่มีรหัสติดต่อ อาจารย์ผู้รับสมัครได้เลยนะครับ