Site announcements

ยินดีต้อนรับ

 
ผู้ดูแลระบบ2
ยินดีต้อนรับ
by เฉลิมพล บุญปก - Monday, 5 October 2020, 1:46 PM
 


ยินดีต้อนรับ นักศึกษา ทั้งในระดับชั้น ปวช.และ ปวส  ผมอาจารย์ เฉลิมพล บุญปก หรือ อ.ตี๋ เป็นผู้ดูแลระบบ ติดปัญหาส่วนไหน เกี่ยวกับระบบสอบถามผมได้นะครับ

หรือติดปัญหา เกี่ยวกับ คะแนนหรือ การเรียน สอบถาม อาจารย์ประจำรายวิชาได้น่ะครับ

ฝากประชาสัมพันธ์ไปหาเพื่อนที่สมัครเรียนให้เข้าเรียนด้วยนะครับ ยังไม่มีรหัสติดต่อ อาจารย์ผู้รับสมัครได้เลยนะครับ