Site announcements

ยินดีต้อนรับ

 
Picture of นายประจักษ์ โคตรสมบัติ
ยินดีต้อนรับ
 

ยินดีต้อนรับ นักศึกษา ทั้งในระดับชั้น ปวช.และ ปวส  ผมอาจารย์ ประจักษ์ โคตรสมบัติ หรือ อ.ฟิล์ม เป็นผู้ดูแลระบบ ติดปัญหาส่วนไหน เกี่ยวกับระบบสอบถามผมได้นะครับ

หรือติดปัญหา เกี่ยวกับ คะแนนหรือ การเรียน สอบถาม อาจารย์ประจำรายวิชาได้น่ะครับ

ฝากประชาสัมพันธ์ไปหาเพื่อนที่สมัครเรียนให้เข้าเรียนด้วยนะครับ ยังไม่มีรหัสติดต่อ อาจารย์ผู้รับสมัครได้เลยนะครับ